Ze względu na sposób działania w systemach przeciwpożarowych wyróżniamy 4 typy detektorów:- optyczne czujki dymu – pod wpływem dostającego się do komory dymu, rozprasza się światło podczerwone emitowane przez diodę LED. W konsekwencji prowadzi to do zmiany w oświetleniu detektora i załączenia się czujki,
- jonizacyjne czujki dymu – jest to typ niemal wyparty poprzez czujki optyczne,
- półprzewodnikowe detektory dymu – są wyczulone na substancje chemiczne, zawarte w dymie,
- detektory termiczne – reagują na ciepło, będące wynikiem spalania

W systemach przeciwpożarowych, dokonujemy również podziału ze względu na sposób identyfikacji alarmującej. Wyróżniamy zatem czujki konwencjonalne oraz czujki adresowalne.

Czujki konwencjonalne - w tym systemie są łączone równolegle i alarm jest identyfikowany jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego np. "I piętro obiektu". W czujce świeci się lampka informująca o uaktywnieniu czujki.

Czujki adresowalne - w tym systemie czujki są również wpięte do obwodu obejmującego np. całe piętro, ale ponieważ każda czujka ma swój indywidualny adres to w centrali pożarowej jest identyfikowana pojedyncza czujka, która sygnalizuje pożar (np. "I piętro, czujka w pokoju socjalnym").

Detektory gazów - są to zazwyczaj czujniki półprzewodnikowe, które reagują na podwyższone stężenie danego rodzaju gazu, np. metanu (będącego głównym składnikiem gazu ziemnego), LPG, czadu czy gazów usypiających lub zabijających.

Urządzenie do ręcznego powiadamiania o pożarze – jest to podstawowy element składowy każdego systemu przeciwpożarowego. Stanowią go przyciski ręcznego powiadamiania, zwane ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi. Bardzo często są one bezpośrednio połączone ze strażą pożarną, jak również z innymi systemami ochrony p. poż.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami żeby uzyskać więcej informacji

Kontakt
Zadzwoń teraz