Serwerownia to pomieszczenie, w którym znajdują się serwery wraz z innymi urządzeniami, odpowiadające za sprawne funkcjonowanie sieci firmowej. Część serwerowni stanowią też systemy zasilania, również zasilania awaryjnego, jak również systemy klimatyzacyjne i przeciwpożarowe. Owo pomieszczenie znajduje się zazwyczaj w specjalnym, wyodrębnionym pomieszczeniu, stanowiącym samo centrum systemu teleinformatycznego danego miejsca. W przypadku małych firm są to bardzo często pojedyncze serwery, umieszczone w zwykłym niewyodrębnionym pomieszczeniu. Natomiast większe przedsiębiorstwa zazwyczaj posiadają systemy wieloserwerowe, w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach.

Głównym zadaniem sieci komputerowych jest swobodny przepływ informacji i udostępnianie zasobów własnych pomiędzy podłączonymi urządzeniami, które tworzą punkty sieciowe. Dzięki sieci możliwy jest sprawny dostęp do publikowanych danych. Udostępnia też techniczną możliwość korzystania ze wspólnych zasobów informacji oraz zasobów danych. Sieci komputerowe służą przede wszystkim: usprawnieniu komunikacji pomiędzy ludźmi, udostępnianiu plików, danych i różnego rodzaju informacji, udostępnianiu zasobów sprzętowych, uruchamianiu programów na komputerach zdalnych, rozpowszechnianiu wolnego i otwartego oprogramowania.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami żeby uzyskać więcej informacji

Kontakt
Zadzwoń teraz