Zadaniem kontroli dostępu jest sprawowanie kontroli nad osobami wchodzącymi do budynku.

Spośród elektronicznej kontroli dostępu wyróżniamy Token –klucze oraz czytnik zbliżeniowy – Token.

Wydawane token – klucze umożliwiają na dostęp do kontrolowanych drzwi, w przypadku ich utraty, kradzieży, czy w sytuacji kiedy nie zostały zwrócone przez osobę opuszczającą budynek, można je łatwo wykluczać z systemu. Wykluczone, czy też zablokowane tokeny, nie pozwolą na dostęp przez kontrolowane drzwi.

Czytnik zbliżeniowy – token natomiast, działa na takiej zasadzie, iż wszystkie drzwi kontrolowane są każdorazowo zamykane automatycznie. Aby móc wejść do pomieszczenia, trzeba znać kod PIN lub posiadać token. W innym wypadku wejście do pomieszczenia nie będzie możliwe. Można tez poprzez system token ograniczyć dostęp do pewnych miejsc w budynku.

System kontroli dostępu podzieliliśmy na dwa rodzaje ze względu na rodzaje pomieszczeń, w jakich można je montować. Pierwszy z nich to autonomiczny system dostępowy. Jest on typowy dla niewielkich lokalizacjach, gdzie jest mała liczba osób, a zarządzanie tokenami jest proste i logiczne. Ten system wykorzystuje się do zarządzania jednymi lub kilkoma drzwiami w budynku. Dostęp jest możliwy poprzez użycie kodu numerycznego, kodu PIN jak również poprzez użycie kart z paskiem magnetycznym. Drugim rodzajem systemu kontroli dostępu jest kontrola dostępu oparta na PC. Te systemy z kolei są typowe dla dużych i średnich pomieszczeń, gdyż umożliwiają sprawowanie kontroli nad dużą ilością drzwi i użytkowników. Polecenia wprowadzone przy pomocy komputera PC są wysłane do każdych z drzwi w systemie kontroli dostępu. Token może być wykluczony z całego systemu w ciągu jednej chwili. System oparty na PC zazwyczaj stosuje się także do kontroli innych systemów w budynku, takich jak systemy alarmowe, drzwi pożarowe, windy i oświetlenie. Dzięki istniejącej sieci LAN\WAN, można uzyskać kontrolę nad dodatkowymi budynkami w systemie. System oparty o PC można bardzo łatwo rozszerzać. Zaawansowane systemy raportowania zdarzeń umozliwjają integracje kontroli dostępu z systemami dozoru wizyjnego CCTV bądź innymi systemami wzbogacając ich funkcjonalność oraz niezawodność.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami żeby uzyskać więcej informacji

Kontakt
Zadzwoń teraz