CCTV Telewizja Przemysłowa

Telewizyjne systemy dozorowe - to najkrócej mówiąc zespoły środków technicznych oraz programowych przeznaczonych do obserwacji, wykrywania, rejestrowania jak również do sygnalizowania warunków wskazujących na istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa powstania szkód lub zagrożeń osób i mienia. Dzięki CCTV telewizji przemysłowej, wyglądającej jako wisząca na ścianie kamera, można skutecznie zapobiec wielu rodzajom wykroczeń, w tym przede wszystkim kradzieży i włamaniom. Kamery te pozwalają również na ochronę przed atakami wandalizmu oraz dewastacji mienia, kontrolę jakości pracy pracowników, kontrolę magazynów, ochronę przed różnymi, nielegalnymi działaniami. Zatem tego typu kamera nie tylko chroni przed kradzieżą, ale również w przypadku zaginięcia, bądź naruszenia jakiegoś przedmiotu, obiektu – pozwala na dojście do źródeł prawdy.

Na system CCTV składają się przede wszystkim rejestratory i kamery. Następnie z tych urządzeń obraz transmitowany jest do tzw. centrum odbiorczego, a tam z kolei rejestrowane zdarzenia obserwuje na monitorach personel czy też ochrona danego obiektu. W telewizji przemysłowej zawiera się również klawiatura sterująca, która często posiada dżojstik, umożliwiający sterowanie całym systemem CCTV. Monitoring wizyjny, różnie się od standardowej telewizji tym, że obraz widoczny na kamerach jest przesyłany i odbierany jedynie w specjalnym centrum odbiorczym, czyli nie tak jak w przypadku zwykłej telewizji – w nieograniczonej liczbie odbiorników.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami żeby uzyskać więcej informacji

Kontakt
Zadzwoń teraz